21.3.2023

Hiilitase, terveellisyys tai ruoan alkuperä selville - Kuinka Tritom mahdollistaa tämän?

DataSpace Europen tuotejohtaja Jyrki Hyyrönmäki (10/2022) kirjoitti artikkelin datanvälityspalveluista Data-avaruus.fi mediasivustolla.
Lue alkuperäinen artikkeli täältä:

Datan välityspalvelut panevat ruoka-alan datan liikkumaan ja tuottamaan 

"Ostanko leivän, jonka hiilitase on todistetusti pienempi, mutta hinta hieman kalliimpi? Vai halvemman leivän, jonka alkuperästä ei ole tietoa?"

Hackathon

 

Leivän hiilitase voidaan laskea yhdistämällä tietoa maatilan tuotantopanoksista, kuten polttoaineesta, lannoitteista ja sadosta, myllyn ja leipomon energiankulutuksesta sekä kaupan sähkönkulutuksesta. Samalla tavalla voidaan todentaa ruoan alkuperä ja sen tuotantotapa tai vaikkapa jokin ruoan terveellisyyteen liittyvä argumentti. 

Tässä esimerkissä kyseessä ei ole malleihin ja keskiarvoihin perustuvasta laskennallisesta hiilitaseesta, vaan yksittäisen leivän todellisesta hiilijalanjäljestä, joka on saatu laskettua tarkkaa dataa hyödyntämällä.  

Niin kauan kuin ruoka-alalla lasketaan tuotteiden hiilitase maalajin, keskimääräisen panostuksen ja sadon sekä energiankulutuksen mukaan huomioimatta viljelymenetelmiä, ei toimijoilla ole intressiä vähentää omaa energiankulutustaan ja ympäristökuormitustaan. Vain todellisten toimijakohtaisten hiilitaseen tekijöiden mittaaminen ja niiden jyvittäminen tuotteelle kannustaa vähentämään ympäristö- ja ilmastokuormitusta.

Samasta datasta voidaan johtaa myös muita mittareita, kuten kannattavuus ja jäljittää se esimerkiksi peltolohkojen sisälle. Tällä mahdollistetaan kannattavuuden parantamisen maatiloilla viljelijän datan itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

Kuluttajalle puolestaan ruoan alkuperän selvittäminen peltolohkon tarkkuudella antaa mahdollisuuden tehdä valintoja. Ostanko leivän, jonka hiilitase on todistetusti pienempi, mutta hinta hieman kalliimpi? Vai halvemman leivän, jonka alkuperästä ei ole tietoa? Nämä kuluttajien valinnat ohjaavat ruoka-alaa kohti joko ympäristöystävällisempää ja reilumpaa tuotantotapaa tai halpuuttamisen seurauksena kohti pahenevia ympäristökuormituksia. Kuluttajilla on siis ympäristö- ja ilmastopäästöjen vähentämisessä valtava vastuu. Kuluttajiahan olemme me kaikki. Miten kannamme oman vastuumme?

Ympäristöasioissa valveutuneet kuluttajat ovat valmiita maksamaan enemmän eettisemmästä, ympäristöystävällisemmästä tai esimerkiksi terveellisemmästä ruoasta. Tämä tuo lisää rahaa koko ruoka-alalle. Data-avaruudessa taloudellista etua ei oteta alan toisen toimijan taskusta, vaan hyötyjiä ovat kaikki – myös kuluttajat, jotka saavat todistetusti parempaa ruokaa ja puhtaamman ympäristön.