30.1.2023

Kokoa tiimi DataSpace Europen hackathoniin

DataSpace Europe järjestää yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö BioPaavon ja Kasvu Open kanssa hackathonin 28. maaliskuuta. Hackathonin tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita kehittämään uusia liiketoimintamalleja, sovelluksia ja hyödyntämistapoja DataSpace Europe Oy:n kehittämän maatalouden ja elintarvikealan datanvälityspalvelun tarjoaman datan hyödyntämiseksi reilun datatalouden periaatteita noudattaen. Ilmoittautumisaika päättyy keskiviikkona 8. helmikuuta.

Webinaari ja hackathon

Olemassa oleva data tehokkaampaan käyttöön

DataSpaceHackathonin tavoitteena on saada paremmin käyttöön data, joka on jo olemassa esimerkiksi maatilojen viljelysuunnitteluohjelmistoissa, työkoneissa, tilitoimistoissa, viranomaisilla, tutkimuslaitoksilla, karttatiedoissa, myllyissä, meijereissä, teurastamoissa, kaupoissa ja ravintoloissa. Tämän datan jakaminen mahdollistaa aivan uudenlaisten palvelujen ja liiketoimien kehittämisen.

DataSpace Europe Oy noudattaa Sitran reilun datatalouden periaatteita ja eurooppalaista datahallintosäädöstä. Se tarkoittaa mm. sitä, että datasta saatava hyöty jaetaan reilusti datan tuottajien kesken. Esimerkiksi alkuperältään, terveellisyydeltään, ympäristöystävällisyydeltään tai eettisyydestään todennetusta ruoasta saatavasta lisäarvosta kuuluu myös viljelijän saada osansa, sanoo DataSpace Europe Oy:n Chief Product Officer Jyrki Hyyrönmäki.
Kerran kerättyä dataa voi käyttää monenlaisen tiedon synnyttämiseen. Odotukset hackathonia ja sen tuottamia ideoita ja liiketoimintamahdollisuuksia kohtaan ovat korkealla!


Kokoa tiimi ja ilmoittaudu

Ihanteellisessa DataSpace Hackathonin tiimissä on ymmärrystä sekä tekniikasta, bisneksestä että maataloudesta. Hackathonin avulla on mahdollisuus löytää uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan, yhteistyökumppanuuksia ja verkostoitua toisten asiantuntijoiden kanssa. Finalistit saavat tuekseen monialaisen asiantuntijatiimin, joka auttaa ratkaisujen hiomisessa ja yhteistyöverkostojen rakentamisessa.

https://www.jamk.fi/fi/projekti/biopaavo/biopaavo-hackathon/dataspacehackathon