30.3.2023

DataSpaceHackathonissa neljä voittajaa!

DataSpace Europen ja BioPaavon yhteistyönä järjestämässä DataSpaceHackathonissa valittiin neljä voittajatiimiä, joiden kanssa jatketaan yhteistyötä Tritomin parissa. 

Voittajatiimit ovat Lumi Proline, Lammasketju, Optea ja Airaimpact - Onneksi olkoon!

 

Kuvassa voittajatiimeistä Lumi Prolinen, Lammasketjun ja Optean edustusta sekä DataSpace Europen Juhani (vas.) ja Jyrki (oik.). Neljäs voittajatiimi Airaimpact osallistui tapahtumaan etänä.

Lumi Proline - Karo Luhanka

Lumi Proline Oy valmistaa suomalaiseen innovaatioon perustuvia LumiFresh-laitteita, joilla voidaan hallita ja parantaa erilaisten tilojen, ilmanlaatua mm. poistamalla viruksia ja haitallisia kaasuja. Näin lisätään elintarviketurvallisuutta ja vähennetään hävikkiä. Laitteet välittävät pilvipalveluihin esimerkiksi kuljetusyksiköiden kuljetuksen aikaista ilmanlaadun dataa. Tämän datan käytön laajentaminen koko ekosysteemin käyttöön mahdollistuu Tritom-datanvälityspalvelulla.Lammasketju - Anniina Holopainen, Marianne Reinikka, Aija Hytönen

Lammasketjun idea on tuottaa kuluttajaa kiinnostavaa tietoa tuotannon vastuullisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista. Lisäksi hackathonin aikana tavoite laajeni kotimaisen lampaanlihan kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi sekä tuottajaorganisaation toiminnan tehostamiseksi. Molemmat tavoitteet mahdollistuisivat koko tuotantoketjun kattavan dataekosysteemin avulla. Tritomin yhtenä keskeisenä tavoitteena on eri toimijoiden kohtauttaminen ja dataekosysteemien mahdollistaminen.

Lue Lammasketjun omia ajatuksia DataSpaceHackathonista tästä

Optea  - Esteban Arboix, Ilkka Alasaarela, Pär Johanson

Optea on kehittänyt heijastusnäyttöteknologiaa (HUD) siten, että näytölle voidaan tuoda koneiden ja laitteiden ulkopuolista dataa ja näyttää jopa lisätyn todellisuuden (Augmented Reality, AR) tietoja. Näin voidaan tuoda traktorin tuulilasiin varoituksena kuljettajalle esimerkiksi pellolla olevan kiven sijainti, maatilan muiden järjestelmien hälytyksiä tai muita välitöntä huomiota vaativia asioita. Tritom mahdollistaa tietojen välittämisen lukuisista eri järjestelmistä.


Airaimpact  - Joel Holappa, Petri Karjalainen, Martin von Willebrand, Cristina Andersson

Airaimpact on kehittänyt standardoidun, tietopohjaisen johtamistyökalun. Tavoitteena on luoda globaali arvoverkko, jolla mitataan kokonaisvaltaisesti vastuullisuuden kädenjälkeä sekä hiilijalanjälkeä arvoketjuissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, joilla ei ole todellista mahdollisuutta mitata ja todentaa vastuullisuuttaan sidosryhmille. Tritomin avulla voidaan rakentaa dataekosysteemi ja mahdollistaa faktapohjaisen tiedon tuottaminen vastuullisuusmäärittelyn tueksi.

Loppusuoralla oli mukana lisäksi kaksi muuta tiimiä, joiden kanssa aiomme jatkaa yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista. Molempien tiimien ideat olivat erinomaisia, mutta olisivat vaatineet jatkokeskusteluita, joihin hackathonin puitteissa ei ollut riittävästi aikaa.


Hackathon prosessi oli kokonaisuudessaan varsin onnistunut. Reilu datatalous ja dataekosysteemin tuomat mahdollisuudet olivat selkeästi herättäneet yrityksien kiinnostuksen. Tiimien sparraukset vahvistivat myös omia näkemyksiämme reilun datatalouden merkityksestä sekä Tritomin soveltuvuudesta dataekosysteemien mahdollistamiseen. DataSpace Europe sai arvokasta näkyvyyttä sekä potentiaalisia asiakkaita. Erityinen kiitos BioPaavon ammattilaisille. BioPaavon tapa toteuttaa hackathon mahdollistaa niiden järjestämisen myös pienille yrityksille.