21.3.2023

Datan välityspalvelut – mitä ne ovat?

DataSpace Europen tuotejohtaja Jyrki Hyyrönmäki (10/2022) kirjoitti artikkelin datanvälityspalveluista Data-avaruus.fi mediasivustolla.
Lue alkuperäinen artikkeli täältä:

Datan välityspalvelut panevat ruoka-alan datan liikkumaan ja tuottamaan 

Data-avaruuksien datan välityspalveluista puhuttaessa on tärkeää ymmärtää ja tunnistaa mitä ne oikein ovat. Helppo muistisääntö on, että ne ovat EU:n datahallintosäädöksen mukaisia datan välityspalveluita.

Tritom on DataSpace Europen kehittämä datanvälityspalvelu. 

Perinteisesti data-alalla eniten hyötyvät tahot ovat olleet kansainvälisiä suuria toimijoita, jotka ovat hyödyntäneet yksilöiden ja yritysten dataa - usein ilman korvausta. Data on ollut myös siiloutuneena eri sovelluksissa, ja datan hyödyntäminen on vaatinut usein mittavia integraatiohankkeita.

Datan välityspalvelu (Tritom) mahdollistaa datan helpon ja luotettavan liikuttelun sovitusti eri toimijoiden ja sovellusten välillä. Datan välityksen palveluntarjoajan (DataSpace Europe) roolia voi verrata puhelinoperaattoriin. Datan välityspalvelu reitittää puhelinliittymän tapaan dataa lähettäjältä vastaanottajille riippumatta siitä, mikä palvelu lähettäjällä ja vastaanottajilla on.

 

Miksi dataa kannattaa liikuttaa?


Datan yhdistely mahdollistaa täysin uudenlaisten palveluiden ja innovaatioiden syntymisen. Datan välityspalvelut, kuten Tritom, tulevat mullistamaan useita toimialoja. Esimerkiksi ruoka-alalla uusia palveluita voi syntyä maatilojen, elintarviketeollisuuden, kaupan ja muiden toimijoiden tuottaman datan yhdistelyllä. Niillä, jotka keksivät miten dataa yhdistelemällä voidaan luoda uusia palveluja, on nyt mahdollisuus vaikuttaa eri toimialojen tulevaisuuteen. Vanhan siiloutuneen datan tilalle on syntynyt uusi olomuoto: yhteisöllinen data.

Datan välityspalvelun tarjoajien rooli on mahdollistaa kustannustehokas datan välitys sekä kohtauttaa alan toimijoita löytämään toisensa. Tritom tarjoaa datan välityksen lisäksi myös paikan verkostoitumisella ja kohtauttamiselle. 

  

Onko datan liikuttelu turvallista? 


Vaikka data liikkuu data-avaruudessa helposti, se on kuitenkin turvassa. Kukaan ei näe toisen toimijan dataa, ellei tämä anna siihen lupaa. Data salataan lähetettäessä ja puretaan vastaanottaessa. Tritom ei säilö dataa eikä näe millaista dataa palvelussa liikkuu. 

Tritom tarjoaa luotettavan ja neutraalin digitaalisen toimintaympäristön kaiken kokoisille yrityksille ja heidän asiakkailleen. Tässä keskeisessä roolissa on palvelun juridinen ympäristö, mikä mm. tarjoaa datan jakajille ja vastaanottajille valmiit sopimukset datan käytön oikeutuksen suhteen. 

Datan välityspalvelun tarjoajaa itseään sitoo datahallintosäädös (Data Governance Act). Säädös varmistaa sen, että datan välityspalvelun tarjoaja toimii yhdessä sovituin pelisäännöin. Data-avaruuksiin liittyy oleellisesti muitakin säädöksiä, kuten datasäädös (Data Act) ja Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Datan välityspalveluita tarjoavan yrityksen on tehtävä datahallintosäädöksessä (DGA) määritelty ilmoitus kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa tultaneen määrittelemään kuluvan vuoden 2023 aikana.  Toimivaltaisen viranomaisen on annettava jokainen uusi ilmoitus tiedoksi komissiolle. Komissio pitää rekisteriä datan jakamispalvelujen tarjoajista. 

DataSpace Europe Oy on ensimmäisiä datan välityspalveluiden tarjoajia EU:ssa. Sitoudumme noudattamaan Euroopan datastrategiaa ja datahallintosäädöstä ja edistämään toiminnassamme reilua datataloutta. Mahdollistamme siis omalta osaltamme kaikkien toimijoiden tasapuoliset toimintaedellytykset data-avaruuksissa. Datasta saatava hyöty kuuluu sovitusti kaikille datan osapuolille.