12.4.2024

Dataliiketoiminnan edelläkävijöiden muodostama Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

DataSpace Europe jatkaa dataliiketoiminnan edelläkävijänä

 

Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto käynnistyi

 

 

Data-avaruudet luovat yrityksille mahdollisuuksia nopeutetulle kasvulle ja innovaatioille, turvaavat pääsyn tärkeisiin resursseihin sekä mahdollistavat datan myynnin ja jakamisen usean toimijan kesken. Data-avaruusteknologiat ovat myös tärkeitä mahdollistajia tekoälyratkaisujen kehittämisessä.

DataSpace Europe pitää tärkeänä yhteistyötä suomalaisten data-avaruusedelläkävijöiden kanssa. Kokoamalla yhteen keskeiset toimijat ja aktiiviset data-avaruushankkeet varmistamme niiden saumattoman yhteispelin ja suomalaisten toimijoiden kilpailukyvyn Euroopan datataloudessa ja laajemmin kansainvälisesti. 

Nordic Data Festival 2024 -tapahtuman päätteeksi 10. huhtikuuta lanseerattiin Data Spaces Alliance Finland -yhteistyöverkosto. Se kokoaa suomalaiset dataliiketoiminnan edelläkävijät yhteen ja tarjoaa jäsenilleen yhtenäisen näkymän organisaatiorajat ylittävien ratkaisujen kehittämiseen.  

Allianssin 22 perustajajäsentä allekirjoittivat aiesopimuksen, joka luo kevyen hallintomallin toimijoiden tavoitteelliselle yhteistyölle. 

Perustajajäsenet ovat: 

1001 Lakes, Business Finland, CSC, DataSpace Europe, Fintraffic, Headai, Kela, Liikenne- ja viestintäministeriö, Loihde, Maanmittauslaitos, MyData Global, Nokia, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS), Platform of Trust, Siili Solutions, Sitra, SIX Mobile Work Machines, Smart City Innovation Cluster (SCIC), Struggle Creative, Teknologiateollisuus, TIEKE ja VTT.  

Allianssin jäseniä voivat olla organisaatiot, jotka toimivat avainkumppanina jossain suomalaisessa data-avaruushankkeessa (tekijät) sekä organisaatiot, jotka rahoituksen ja resurssien kautta mahdollistavat suomalaisia data-avaruushankkeita (tukijat). Allianssin kohderyhmää ovat yritykset ja organisaatiot, jotka hyödyntävät tai voisivat hyödyntää data-avaruuksia liiketoiminnassaan (käyttäjät). Data-avaruushankkeille allianssi tarjoaa tukea kasvuun ja yhdessä oppimiseen sekä tarjoaa tehokkaan tavan kytkeytyä yhteiseurooppalaisiin verkostoihin. 

Allianssin toiminta perustuu muun muassa Belgiassa, Hollannissa ja Itävallassa toimivaksi todettuihin yhteistyömalleihin sekä suomalaisista eri alojen data-avaruushankkeista saatuihin opeihin. 

Lisätietoja allianssista