9.6.2023

AgriVenture Finland 2023

AgriVenture Finland 2023 -tapahtuman satoa

DataSpace Europe oli mukana AgriVenture Finland 2023 -tapahtumassa näytteilleasettajana. Tapahtuman pyrkimyksenä oli nopeuttaa kestävien teknologioiden käyttöönottoa maatalouselintarvikejärjestelmissä tuomalla yrityksiä yhteen ja vahvistamalla innovaatioprosesseja sekä yritysten välistä yhteistyötä.

Kiitos JAMK:n Biotalousinstituutille tapahtuman järjestelyistä! Toivottavasti tapahtuma palaa entistä isompana ja parempana ensi vuonna.  

Tapahtumassa mukana DataSpace Europelta olivat Jyrki Hyyrönmäki (tuotejohtaja), Matti Kamppinen (myyntipäällikkö) ja Tiina Siik (viestintä). Alla esittelemme muutamia mielenkiintoisia nostojamme tapahtumasta. 

 

DataSpace Europen ja MTK:n messuosastolla Matti Kamppinen ja Tiina Siik.

 

Puheet:

Tapahtuman avajaispäivänä älymaatalouden kehitystä käsittelevän keynote-puheensa jälkeen Hannu Haapalalta (JAMK, Smart Agriculture) kysyttiin mikä on kaikista mielenkiintoisin tai merkityksellisin asia älymaatalouteen liittyen. Haapala vastasi data-avaruudet, niiden kehitys ja potentiaali. 

Keynote-puhuja Lauri Reuter (Nordic Foodtech VC) puolestaan nosti puheessaan esille mm. kuinka innovaatioiden näkökulmasta tarvitaan startup-yrityksiä ja kuinka hyville innovaatioille löytyy aina markkinoilta rahoitusta. Meidän näkökulmastamme tämä on positiivinen viesti, sillä Tritomin mahdollistamana data-avaruudet avaavat suoran markkinapaikan startup ja pk-yrityksille itsenäisinä toimijoina, rajoittamatta toimintaansa jonkin ison toimijan alustalle. 

Yksi mielenkiintoinen teema oli vakuutusyhtiöiden riskienhallinta maatalousdatan avulla. LähiTapiolan Sami Myyrän mukaan, heidän riskienhallintaansa vakuutusyhtiönä helpottaa, jos he saavat maatalousyrittäjäasiakkaalta riittävästi maatalousdataa. Tämä näkyy asiakkaalle esimerkiksi matalampina vakuutusmaksuina ja nopeampina vahinkokäsittelyinä. Tämä on linjassa myös reilun datatalouden periaatteiden kanssa, joilla rakennetaan molemminpuolista luottamusta ja oikeusturvaa.

 

ÄlyAgri-livelähetys

ÄlyAgri-livelähetyksessä asiantuntijat kävivät keskustelua maatalousyrittäjän oikeuksista omaan dataansa. Lähetyksessä puhuttiin EU:n dataregulaatiosta ja datastrategiasta, datan tuomista taloudellisista hyödyistä maatalousyrittäjille ja siitä, miten reilu datatalous mahdollistaa nämä kaikki. 

Mukana keskustelussa olivat Timo Teinilä (ÄlyAgri-hanke), Pasi Suomi (Luke, viljelijä), Liisa Pesonen (Luke), Esa Similä (MTK ja viljelijä) sekä Jyrki Hyyrönmäki (DataSpace Europe Oy)

Voit katsoa tallenteen tästä:

ÄlyAgri-live 

 

ÄlyAgri-livessä keskustelemassa Pasi Suomi (vas.), Jyrki Hyyrönmäki, Liisa Pesonen, Esa Similä ja haastattelemassa Timo Teinilä (oik.)

 

Verkostoituminen

AgriVenture Finland 2023 kokosi paikalle runsaasti kotimaisia sekä kansainvälisiä toimijoita. Tapahtuma mahdollisti uusien kontaktien löytämisen, syvensi yhteistyön tekemistä jo ennestään tuttujen toimijoiden kanssa ja avasi uusia näkymiä tuleviin yhteistyömahdollisuuksiin. 

 

Keskustelua DataSato-hankkeesta, jossa myös DataSpace Europe on mukana.

 

  

Ote DataSato-hankkeen materiaalista ja hankkeen toimijoista