Ekosysteemi- ja integraatioalusta


Tritom® on DataSpace Europen kehittämä ekosysteemi- ja integraatioalusta. Tritomin käyttäjänä pääset kehittämään datapohjaisia palveluita osana eurooppalaisia verkostoja. 

Rakennamme datapohjaisten palveluiden kehittäjien ja datan haltijoiden kohtaamispaikkaa, jossa data liikkuu ekosysteemin yhteisesti sopimilla säännöillä.

Välityspalvelun perustana olevaa Tritom-ratkaisua on kehitetty vuodesta 2016 ja muokattu eurooppalaisen datastrategian tavoitteiden ja kulloinkin tiedossa olleiden datastrategiaa toimeenpanevien säädösten mukaisesti.

Tritom®


Tritom pohjautuu Euroopan datastrategiassa kuvattuun sääntökirjaan. Palvelun käyttäjät sitoutuvat ekosysteemin yhteisiin sääntöihin ja täten koko palvelu noudattaa reilun datatalouden periaatteita. Tritom on yhteensopiva eurooppalaisten datatalouden toimijoiden (GAIA-X ja IDSA) kanssa ja tukee yleisesti hyväksyttyjä datan käsittelyn de facto -standardeja. 

Tritomissa välitettävää dataa ei tallenneta, vaan ainoastaan välitetään. Välitettävälle datalle tehdään tekninen salaus ja sen purkaminen. Tritomin käyttämä salausmenetelmä on AES-standardi (The Advanced Encryption Standard).

Tritomissa välitettävän datan muodosta ja muokkauksesta toimijat sopivat keskenään. Palvelun moduuleissa on työkalut välitettävän datan kuvaamiseen ja siten mahdollisuus tukea datan uudelleenkäytettävyyttä. Tritomissa siirretään tietoa ainoastaan luvitettuna ja luvituksen yhteydessä luvan antajalle on selväkielisesti kuvattu luvitettavat tiedot, tietojen käyttötarkoitus ja tietojen käyttäjän rooli. Luvituksen voi myös peruuttaa, jolloin tietoja ei enää välitetä.